Baltık Denizi'nde Açık Deniz Rüzgar Projeleri Geliştirecek Ortaklık Kuruldu!