Birleşik Krallık, Füzyon Enerjisi Testini Metaverse'ye Taşıyor