Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2022