İstanbul ve İzmir İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’nuna Seçildi