Türkiye’nin İlk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Tanıtıldı