29 Kasım 2023

IEA COP28 Öncesi Enerji Verimliliği 2023 Piyasa Raporunu Yayınladı

Uluslararası Enerji Ajansı bugün yayınladığı Enerji Verimliliği 2023 Piyasa Raporu ile yarın Dubai’de başlayacak olan COP28 öncesinde hükümetlere 1,5 °C hedefini canlı tutmak istiyorlarsa, bu on yılda verimlilik ilerlemesini iki katına çıkarmaları gerektiği hususunda kesin uyarıda bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı (The International Energy Agency / IEA) Enerji Verimliliği 2023 piyasa raporunu (The Energy Efficiency 2023 Market Report) yayımladı. Rapor, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan küresel enerji krizinin ardından […]
17 Ekim 2022

Tüketiciler İklim Değişikliği ile Enerji Faturaları Arasında Bağlantı Kuruyor 

Schneider Electric Küresel Araştırma Bulgularına göre yaklaşık 10 tüketiciden 9’u, küresel sıcaklıkların 1,5°C’nin üzerine çıkması durumunda iklim değişikliğinin enerji faturalarında artışa yol açacağına inanıyor. Ayrıca araştırmaya katılanların yarısından fazlası, yeni evlerin veya dairelerin akıllı ev cihazlarıyla donatılması gerektiğine inanıyor ve iklim değişikliğinin sorumluluğunu işletmeler veya yerel yönetimler yerine bireylere yüklüyor.  Schneider Electric, yeni tüketici araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Şirketten açıklanan verilere […]
30 Temmuz 2022

Kadıköy’de Yeni Binalarda B Sınıfı Enerji Performansı Zorunlu Oldu

Kadıköy’de yeni binaların enerji verimliliğin” arttırmak üzere yeni bir meclis kararı alan Kadıköy Belediyesi, yapı ruhsat aşamalarında “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliğinde tanımlanan B sınıfı enerji performansını zorunlu tutuyor. Kadıköy Belediyesi, iklim değişiminin etkilerinin daha yıkıcı hale gelmesi ile birlikte 2018 yılında alınan meclis kararı ile 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı hedefleyen yeni bir İklim Eylem Planı hazırlamıştı. […]
28 Haziran 2022

AB Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Hedeflerinde Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları, 27 Haziran 2022 tarihinde 55’e Uygunluk (Fit for 55) Paketi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için daha yüksek hedefler üzerinde anlaştı. 14 Temmuz 2021’de ’55’e Uygun’ paketini sunan Avrupa Komisyonu bu paket ile AB’nin iklim ve enerji mevzuat çerçevesini 2050 iklim nötrlüğü hedefi ve 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 […]
28 Mart 2022

STK’lar “Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” Deklarasyonunu İmzaladı

İstanbul’da dört gün boyunca süren ZeroBuild Summit’22’nin kapanışında Sıfır Enerji Binalara dönüşümün aciliyetinin vurgulayan “Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” başlıklı deklarasyonu imzalayan 11 sivil toplum kuruluşunun (STK) başkan ve temsilcileri sektör paydaşlarını da bu deklarasyona imza atarak, dönüşümün gerçekleşmesine destek vermeye çağırdı.  Avrupa Birliği’nde zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunda Türkiye’de farkındalığı artırmak için bu yıl […]
25 Mart 2022

Enerji Verimliliğinde Yerel Yönetimlere Büyük İş Düşüyor

ZeroBuild Summit’22 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen “2053’e Kadar Karbon Nötr Şehirler Kurmanın Yolları” başlıklı oturumda, enerji tasarrufu için en hızlı hareketin binalar özelinde başlatılması gerektiği ifade edilirken, bu sürece hız katacak mercilerin belediyeler olacağına, meteoroloji ve iklim verilerinin kullanımının önemine dikkat çekildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Gürler’in moderatörlüğünde […]
9 Ocak 2022

Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Nasıl Verimli Kullanılır?

Fizikte “enerji verimliliği”, bir sistem tarafından üretilen faydalı enerji ile sistemin çalışması için tüketilen toplam enerji arasındaki oranı ifade eder. Daha basit tabirle enerji verimliliği nedir? diye sorulacak olursa aynı işi yapmak için daha az enerji kullanılmasıdır demek yanlış olmaz. Ayrıca enerji israfını ortadan kaldırmanın ve enerji maliyetlerini düşürmenin en kolay yollarından biri olan enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin, solunan […]
17 Kasım 2021

IEA: Enerji Verimliliği Yatırımları 2030’a Kadar Üç Katına Çıkmalı

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency / IEA), 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yolunda tutarlı olunması için dünya çapında enerji verimliliğine yapılan toplam yıllık yatırımın 2030 yılına kadar üç katına çıkması gerektiğini söyledi. IEA, enerji verimliliğindeki küresel gelişmelere ilişkin yıllık güncellemesi olan Enerji Verimliliği 2021 (Energy Efficiency 2021) raporunu yayımladı. Bu yılın sayısı, politika ve yatırımdaki gelişmeler de dahil olmak […]
28 Ekim 2021

İzocam: Doğru Yalıtım ile Doğal gaz Zamlarından Minimum Etkilenebilir

Doğal gaz ve LPG‘ye gelen zamlar gündemde. Enerji arz ve talebinde yaşanan dengesizlikler, enerji kaynaklarının fiyatlarına, dolayısıyla da son tüketicinin bütçesine yansıyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde tasarruf için yalıtımın önemini vurgulayan İzocam, doğal gaz zamlarından minimum etkilenmenin yolunun binalarda doğru yalıtım uygulamalarından geçtiğine dikkat çekiyor. 1924 yılından bu yana her yıl 31 Ekim günü dünyada tasarrufun önemine dikkat çekmek, […]
28 Ekim 2021

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na AIIB’den Yenilenebilir Enerji Kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (Asian Infrastructure Investment Bank / AIIB) enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon Dolar kredi temin etti. Yurt dışından kaynak temin ederek Türkiye’de farklı sektörlerdeki yatırımları finanse etmeye devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, AIIB ile 2019 yılında imzaladığı 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ek olarak […]
22 Ekim 2021

Dönmez: Belediyeler Açısından Enerji Tasarrufunda İstenilen Yol Katedilemedi

Belediyeler açısından enerji tasarrufu adımlarında henüz istenilen yolun kat edilemediğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elde edilen tasarrufun yüzde 1’in altında olduğuna dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli’de gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği (EKB) 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Dönmez, daha önce sadece jeotermal enerjiye odaklanan Enerji Kentleri Birliği’nin isim değişikliğiyle faaliyet alanına güneş, rüzgar, biyokütle […]
13 Ekim 2021

Türkiye, Enerji Verimliliği Yatırımlarında Büyük Potansiyele Sahip

Dünya genelinde enerji tüketimi her geçen yıl artarken tasarruf ve verimliliğe odaklanan modeller, giderek daha fazla önem kazanıyor. Yıllardan beri özel sektör ve kamu yatırımlarında birçok ülkenin uygulamakta olduğu Enerji Hizmet Şirketi (Energy Service Company / ESCO modeli de onlardan biri. Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, Türkiye’nin enerji verimliliği ve yerinde enerji üretim yatırımları açısından büyük bir potansiyel taşıdığının […]